Sunday, October 25, 2009

Marka Kent Bursa | Ulu Şehir | Tolgahan «avdar

ULUDAG MiLLi PARKI


2543 metre yükseklikteki Uludağ Tepe altında kalan bölgede bir kısmı yazın kuruyan 7 adet buzul (sirk) gölü bulunur. En önemlileri Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli göldür. Volfram madeninin güneydoğusunda bulunan Çayır dere maden atıkları ile yok olmuş bir durumdadır. Koğuk dere ise çiçekler arasında son derece güzeldir.

Kilimli göl; dibi yeşil renkte çok sık bir bitki örtüsü ile kaplıdır ve derinliği 4.5 metre civarındadır. Dağcıların kamp, çevreden gelen köylülerin de piknik yaptıkları, içme suyunun bulunduğu 2330 metre yükseklikteki Kilimli göl Cumartesi ve pazar günleri oldukça kalabalıktır. Rahat ve sakin bir kamp için hafta içi günler düşünülmelidir. Göller bölgesine gelen yabancı dağcılarında tercih ettikleri göl Aynalı’ dır. Köylülerin sık sık atış talimi yapmaları nedeniyle Kilimli göl oldukça tehlikeli bir bölgedir.

 

Buzlu göl; Kilimli gölün doğusunda küçük bir tepenin ardında bulunan bu göl yıl içinde Ağustos ayı başlarına kadar buz kütleleri ile doludur. 2390 metre yükseklikteki Buzlu göl sıcak yaz aylarında serinletici bir görünüm verirken hemen üzerinde Kara taş tepeleri yükselir.

Kara göl; hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, dipsiz göl adıyla da bilinen bu göle Kilimli göl’ den Alaçam istikametine giden patika ile 10 dakikada ulaşılır. Zirve tepenin altında kalan 2270 metre yükseklikteki Kara göl adına yakışır bir şekilde ürpertici görünüm vermektedir. Fazla güneş görmemesi ve içme suyu bulunmaması nedeniyle kamp için tercih edilmez.

 

Aynalı göl; 2310 metre yüksekliktedir ve diğer göllere oranla daha fazla güneş gördüğü ve güneş ışınlarının su üzerinde yansıması nedeniyle bu ismi almıştır. Hemen üzerinde yükselen 2510 metrelik zirvesiyle dört tepeler etkileyici bir görünüm vermektedir. İçme suyu kaynağının da bulunduğu Aynalı göl yerli dağcılardan ziyade yabancı dağcılarca bilinmekte, sakinliği ve doğal güzelliği nedeniyle tercih edilmektedir.

 

Heybeli göl; Kilimli gölün kuzeyinde 2410 metre yüksekliktedir. Yaz aylarının gelmesi ile erken kurur ve bu nedenle gölden ziyade bir plato görünümü verir.


Uludağ göller bölgesine gidebilmek için Bursa� dan karayolu ile 32 kilometre sonra Oteller bölgesine ulaşılır. Bu parkurda yapılacak faaliyet için Teleferik� de kullanılabilir ancak oteller bölgesine ulaşımda güçlük çekilebilir. Sarı alan teleferik istasyonu önünden oteller bölgesine minibüsler kalkar. Ancak şoför ya minibüsün tamamen dolması bekler, ki bu da her zaman başınıza gelebilir ya da sizden 18 kişilik ücret ödemenizi ister. Sarı alan� dan oteller bölgesine yürüyerek de gidebilirsiniz. Bunun içinde Sarı alan sapağına çıkarak oteller bölgesine olan 7 kilometrelik yolu, ya da et-mangal lokantaları arasından geçip Mandra boğazı-Sarı çayır istikametinden patikayı takiple Kız pınarı-oteller mevkiine ulaşabilirsiniz.

Uludağ göller bölgesine gidebilmek için Bursa dan karayolu ile 32 kilometre sonra Oteller bölgesine ulaşılır. Bu parkurda yapılacak faaliyet için Teleferik de kullanılabilir ancak oteller bölgesine ulaşımda güçlük çekilebilir. Sarı alan teleferik istasyonu önünden oteller bölgesine minibüsler kalkar. Ancak şoför ya minibüsün tamamen dolması bekler, ki bu da her zaman başınıza gelebilir ya da sizden 18 kişilik ücret ödemenizi ister. Sarı alan dan oteller bölgesine yürüyerek de gidebilirsiniz. Bunun içinde Sarı alan sapağına çıkarak oteller bölgesine olan 7 kilometrelik yolu, ya da et-mangal lokantaları arasından geçip Mandra boğazı-Sarı çayır istikametinden patikayı takiple Kız pınarı-oteller mevkiine ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş Parkurları

Oteller Bölgesi-cennet kaya,
Oteller Bölgesi-softa boğan,
Oteller Bölgesi-hanlar,
Oteller Bölgesi-Uludağ tepe,
Oteller Bölgesi-kuşaklı kaya-aras vadisi, soğukpınar,
Oteller Bölgesi-volfram madeni-küçük zirve-göller bölgesi,
Sarı alan-çoban kaya-softa boğan,
Sarı alan- kirazlı yayla,
Sarı alan-oteller,
Sarı alan-dik tekir-tonoz yayla-kadı yayla,


Uludağ'ın Zirveleri

Uludağ Tepe :2543 Mt.
Çifte Senaber tepe :2524 Mt.
Dört Tepeler :2512
Mt. Zirve Tepe :2486 Mt.
Kara taş Tepe :2485 Mt.
Rasat düzü Tepe :2480 Mt.
Ebirmelik Tepe :2440 Mt.
Kuşaklı kaya Tepe :2232 Mt.
Taputkaya Tepe :2133 Mt.
Sivritaş Tepe :2104 Mt.
Paşa çayır Tepe :2099 Mt.
Fatin Tepe :2045 Mt.
Cennet kaya Tepe :1990 Mt.
Katıröldü Tepe :1981 Mt.


Uludağ Milli Parkı

Bursa'nın 32 kilometre güneyinde, karayolu ile Bursa'ya 40, havaalanına 60 dakikadır. Antik dönemde Olympos Misios adıyla tanınan Uludağ, Troya Savaşı'nı tanrıların izlediği yer olarak ta mitolojideki yerini almıştır. 2543 metreye ulaşan doruğu ile Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır.
Olağanüstü tabii yapısı, flora ve faunasının zenginliği ile 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Türkiye'nin en önemli Kış Sporları ve kış turizmi merkezidir.

Kayak tesislerinin yeterliliği ile konaklama imkanları Uludağın vazgeçilmez bir tatil yöresi olmasını sağlamaktadır. Yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik piknik alanı olarak yararlanılması Uludağ'ı her mevsim çekici kılmaktadır. Uludağ 20 Aralık - 20 Mart tarihleri arasında 120 gün/yıl süreli kayak mevsimine sahiptir. Merkezde 5 telesiyej, 7 teleski ve 1 adet teleferik vardır.

Ulaşım

Bursadan Uludağ Milli Parkı giriş kapısına (Karabelen) 22 km.lik asfalt yol ile ulaşılabilmektedir. Buradan oteller yöresi ve kayak merkezine 10 Km.lik asfalt + parke yolla ulaşılmaktadır. Ayrıca Bursadan 20 dakikalık bir teleferik yolculuğu ile Uludağ Milli Parkı Sarılan kamp ve kullanım alanına ulaşılabilmektedir.


Uludağ Milli Parkı Marmara Bölgesinde, Bursa ili sınırları içinde olup, 11338 hektarlık bir alanda 1961 yılında tesis edilmiştir. Milli Parka adını veren Uludağ'ın Mitolojideki adı OLYMPOS MYSIOS'tur. Uludağ Osmanlı İmparatorluğu döneminde Keşiş dağı olarak anılmış ve 1925 yılında şimdiki adı olan Uludağ adını almıştır. Uludağ Milli Parkı olağanüstü tabiat güzelliklerine, ormanlara, flora ve fauna zenginliklerine sahiptir.

Geniş Bursa ovasının güneyinde çok ani bir yükselme yapan Uludağ, Batı Anadolu'nun en yüksek tepesidir. Uludağ ülkemizin önde gelen kış sporları ve kayak merkezidir, büyük yerleşim yerlerine yakınlığı, kamp ve günübirlik kullanım alanlarının çokluğu nedeniyle Bursa ve çevre illerinin rekreasyonel isteklerine cevap vermektedir.
Uludağ Milli Parkına gelen günlük ziyaretçi sayısı 25.000'lere ulaşmakta olup, yıllık ziyaretçi sayısı ortalama 700.000 kişi civarındadır.

Bilimsel ve estetik bakımdan Milli ve Milletlerarası ender tabii kaynak değerlerine sahip, bu tabiat parçasının araştırma, inceleme, eğitim, dinlenme ve turizm amacıyla kullanılmasını sağlamak, özelliklerini ve karakterini olumsuz etkilerden korumak, kaynak değerlerini devam ettirmek için 6831 sayılı orman kanununun 25. Maddesine müsteniden 20.9.1961 gün ve 6119-5 sayılı Bakanlık olurları ile Milli Park olarak tefrik ve ilan edilmiştir.
16 Mart 7976 tarihinde ULUDAĞ MİLLİ PARK MUDÜRLÜĞÜ kurulmuş ve halen bu şekilde idare edilmektedir.

Özellikleri:

Batı Anadolu Bölgesinin 2543 m. yüksekliğindeki en yüksek tepesine sahiptir. Zengin bir bitki örtüsü vardır. Botanikçi Mayr'in Orman zonlarını muhtelif yüksekliklerde karakterize etmesi ve 45 dakikalık bir araç yolculuğu esnasında bu zonların görülebilmesi açısından dünya ormancılık literatüründe bilimsel ve görsel alçıdan özel bir önemi mevcuttur.

Uludağın eteklerinden (Bursa'dan)zirveye çıkıldığında aşağıda belirtilen orman zonları gözlenir:
1. LAURETUM ZONU (300 - 350 m.) Bu zonun karakteristik ağaçları Zeytin, Defne, Kızılağaç ve maki vejetasyonudur.
2. CASTENATUM ZONU (300..350 m. - 700..750 m) Bu zonun karakteristik ağacı Kestanedir. Bunun yakınında Karaağaç, Ceviz, Fındık ve Çınar bulunur.
3. FAGETUM ZONU (700..750 m -1000 m.) Bu zonun karakteristik ağacı Kayındır. Küçük gruplar halinde Karaçam bulunur.
4. ABIETUM ZONU (1000 m. - 2000..2050 m.) Bu zonun hakim Ağaç türü Göknardır.
Bu zonun alt yüksekliklerinde Karaçam bulunur. Yukarılara çıkıldıkça Titrek Kavak, Göknara azda olsa karışır.
5. ALPINETUM ZONU (2000..2050 m. -2543 m) Bu zonun alt kısımlarında Göknar, Ardıç ve az miktarda Karaçamın bozulmuş şekilleri mevcuttur. Zengin çayırlar ve Alp rejyonu bitkileri bu zonun karakteristikleridir.

Yurdumuzdaki ilk don strüktür topraklan yani ilk buzul devri izleri Phlippson tarafından Uludağ'da tespit edilmiştir. Uludağın kuzeye bakan yamaçlarında buzullarca şekillendirilmiş oluşumlar ve ilginç görünümlü kaya kitleleri vardır (Yılanlıkaya, Devetaşı, Cennetkaya, Çobankaya gibi).

Milli Park sınırlan içinde yüksek kesimlerde buzul gölleri mevcuttur. Buzulların Uludağın yüksek kesimlerinde kraterlerin ve buzul aşındırması sonucu oluşan teknelerin sularla dolması sonucu oluşmuşlardır (Karagöl, Aynalıgöl, Kilimligöl ve Buzlu göl gibi).

Milli Park sınırları içinde Yaban domuzu, Tilki, Çakal, Sansar ve az miktarda da Ayı mevcuttur. Sakallı Akbaba (Gypaetus Barbatus) ve Apollo Kelebeği (Parnassius Apollo L.) Uludağa has endemik hayvan türleridir.

Milli Parkın en yüksek yeri Uludağ Tepedir. (2543 m.) diger yükseltiler, Zirvetepe (2648 m.) Kuşaklıkaya (2232 m.) Çabankaya (1750 m.) Bakacak tepedir (1743). Sarıalan (1621 m.), Kirazlıyayla (1505 m.), Kadıyayla (1235 m.) gibi yaylaları, Nilüfer Çayının kolları olan Dombay Çukuru, Softadere, Derinçay gibi dereleri vardır.

Ülkemizin en önemli kış sporları ve kayak merkezi olan Uludağ'da karla kaplı gün sayısı 178 gün, en fazla kar kalınlığı 435 cm. olarak görülmüştür. Kayak pistleri 15 Aralık - 30 Nisan tarihleri arasında hizmet vermektedir. 10 adet Telesiyej, 5 adet teleski olmak üzere 15 adet mekanik tesis mevcuttur.

I. Gelişim Bölgesi (Oteller Mıknatısı):
Kış sporlarının yapıldığı, en hareketli bölgedir. Bu bölgede resmi kurumlara ait 14 adet dinlenme tesisi ile özel sektöre ait 14 adet turistik otel olmak üzere toplam 28 adet tesis mevcuttur. Toplam yatak kapasitesi 5000 civarındadır.
II. Gelişim Bölgesi:
Bu bölge 5 Ağustos 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Burada yapılacak tesislerin toplam 5000 yatak kapasiteli olması öngörülmektedir.

Olağanüstü tabiat güzelliklerine, flora ve fauna zenginliklerine sahip Uludağ Milli Parkında yaz sezonunda da ziyaretçilerin hem rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak, hem de yayla-dağ turizmi açısından kullanımını genişletmek amacıyla, kamp ve günübirlik kullanım alanları tefrik edilerek halkın kullanımına sunulmuştur.

Karabelen Günübirlik Kullanım Alanı:
Uludağ Milli Parkına giriş yapılan alanda tesis edilmiştir. Sadece günübirlik ziyaretçilere hizmet vermektedir.
Kirazlıyayla Günübirlik Kullanım Alanı:
Günübirlik ziyaretçilere hizmet vermek amacıyla bir adet kır gazinosu, ve piknik üniteleri mevcuttur.
Sarıalan Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanı:
Hem Karayolu hem de teleferik ile ulaşım sağlanabilen bir kullanım alanıdır. 300 ünitelik çadırlı kamp yeri, 25 ünitelik kamp barakası ve 3 adet Bungolow mevcuttur. Bu alanda 2 adet kır gazinosu, 9 adet satış dükkanı, sağlıklı yaşam parkuru, çocuk oyun sahaları, spor alanları, cami ve günübirlik ziyaretçiler için çeşmelerle, piknik üniteleri mevcuttur. Sarıalan-Çobankaya arasında yaz sezonunda iki kişilik telesiyej çalışmaktadır.
Çobankaya kamp ve günübirlik kullanım alanı:
200 ünitelik çadırlı kamp alam mevcuttur. Piknik üniteleri ile ziyaretçilerin ve kampçıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

ULAŞIM:
Uludağ Milli Parkına hem karayolu ile hem de teleferikle ulaşım sağlanabilmektedir. Bursa'dan Uludağ Milli Parkı giriş kapısına kadar 22 km., 1. Gelişim Bölgesine kadar 34 km.'lik bir karayolu mevcuttur.
Bursa'dan teleferikle 25 dakikada Sarıalan kamp ve günübirlik kullanım alanına ulaşmak mümkündür. Sarıalan'dan 1. Gelişim Bölgesine 7 km.'lik karayolu ile ulaşılmaktadır. Sarıalan-Çobankaya arasında yaz sezonunda faaliyette bulunan telesiyej mevcuttur.Copyright © 2009-2015 · All Rights Reserved · Powered by Marka Kent Bursa · Designed by IMG Yapım

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=